Επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης

Προχωρημένη Αναζήτηση
Τα αποτελέσματα αναζήτησης σας

Blog

The origin of the word “travel” is most likely lost to history. The term “travel” may originate from the Old French word travail.[3] According to the Merriam Webster dictionary, the first known use of the word travel was in the 14th century. It also states that the word comes from Middle English travailen, travelen (which means to torment, labor, strive, journey) and earlier from Old French travailler (which means to work strenuously, toil).

In English we still occasionally use the words travail and travails, which mean struggle. According to Simon Winchester in his book The Best Travelers’ Tales (2004), the words travel and travail both share an even more ancient root: a Roman instrument of torture called the tripalium (in Latin it means “three stakes”, as in to impale). This link reflects the extreme difficulty of travel in ancient times.

Best Beaches For Holiday
Απρ 20, 2015 Κατηγορία: Holiday Ideas, Uncategorized 0 Σχόλια
10 Best September Vacations
The 27+ shortcodes WP Rentals features are accessible from the Admin Editor and you can add them to any page or post. The structure of each shortocode is simple and intuitive so you can edit its [...]
Απρ 20, 2015 Κατηγορία: Holiday Ideas, Hospitality, Uncategorized 0 Σχόλια
5 Best Budget Vacations
In spring 2013, ahead of her parents’ two-week visit, Dawn decided that a makeover was in order. She incorporated color and pattern, yielding an interior more in line with what one might expect [...]
Απρ 20, 2015 Κατηγορία: Holiday Ideas, Hospitality, Uncategorized 0 Σχόλια
  • Πρόσφατα Άρθρα

  • Πρόσφατα Σχόλια

    • Προχωρημένη Αναζήτηση

    • Επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης